Kyokushin Katák

Taikyoku sono Ichi

Taikyoku sono Ni

 


TAIKYOKU SONO SAN

PINAN SONO ICHI


PINAN SONO NI

PINAN SONO SAN


PINAN SONO YON

PINAN SONO GO


SANCHIN KATA

YANTSU


 TSUKI NO KATA

GEKISAI DAI


GEKISAI SHO

TENSHO


SAIFA

SEIENCHIN


GARYU

SEIPAI


KANKU

SUSHIHO


SOKUGI TAIKYOKU SONO ICHI

SOKUGI TAIKYOKU SONO NI


SOKUGI TAIKYOKU SONO SAN

PINAN SONO ICHI URA

PINAN SONO NI URA

PINAN SONO SAN URA

PINAN SONO YON URA

PINAN SONO GO URA